"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 27 ก.ย. 2565 11:57 น.
 878
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุตร กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์, นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ กรรมการและเหรัญญิก และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม และร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2565 จำนวน 52 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ได้ทำคุณประโยชน์นานัปการ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร และโชคดีเค คอนเวนชั่นฮอลล์ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร