ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:56 น.

107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:50 น.

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายทิวา สังข์วรกาญ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 26 ธ.ค. 2565 15:41 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวคาม 2565 ณ อา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 16:11 น.

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 11:57 น.

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุตร ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 16 ก.ย. 2565 16:40 น.

สหกรณ์พบสมาชิกบุคลากรประจำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายอุดม เชิงไก...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 12 ก.ย. 2565 15:15 น.

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, คณะกร...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 15:55 น.

สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 13 พ.ค. 2565 16:04 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด พบครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุต...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2565 16:07 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมา...