"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 27 ก.ย. 2565 16:11 น.
 1033
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2565 จำนวน 5 ท่าน ในงาน ๖๐ ปีมีคุณค่า น้อมวันทา มุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร