ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 26 ธ.ค. 2565 15:41 น.
 656
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวคาม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เพื่อรายงานกิจการให้กับผู้แทนสมาชิกรับทราบ