"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

108 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 26 ก.พ. 2567 20:31 น.
 116
            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 71 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงาน 108 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน และนายสุรินทร์ ทองน้อย ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด เป็นประธานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 ในงานมีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าได้แก่ พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การเดินขบวนพาเหรดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร การวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประธานในพิธีกล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและอ่านสารนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร และงานเลี้ยงสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์สหกรณ์ในจังหวัดชุมพร